Đăng ký

Sinh viên UTS
không chỉ
làm việc!

Họ sáng tạo và định hình.

Hãy xem đoạn giới thiệu

Hãy gặp gỡ các cựu sinh viên UTS đang định nghĩa lại tương lai

Từ người đồng sáng lập một ứng dụng xây dựng tại Australia, đến một nhà sản xuất phim hàng đầu tại Trung Quốc và một doanh nhân khở nghiệp có ảnh hưởng đến sự thay đổi xã hội tại Ấn Độ. Hãy gặp gỡ các cựu sinh viên UTS từ khắp nơi trên trái đất, định nghĩa lại tương lai … và họ đang đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng.

Hãy chỉ cho tôi

graduates from

Bạn có biết?

Có hơn 52 công ty khởi nghiệp trong phạm vi 1km vuông tại Ultimo, nơi mà UTS đang tọa lạc. Thực tế UTS hợp tác với các công ty hàng đầu với mục tiêu phát triển “Thung Lũng Silicon” của riêng Australia.

Bạn có biết?

Nhà đồng sáng lập Apple ông Steve Wozniak là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại UTS. Đây là lời mời thỉnh giảng đầu tiên được ông chấp nhận trong tất cả các trường đại học.

Bạn có biết?

UTS có một trong những chương trình trao đổi quốc tế lớn nhất Australia. Chọn một trong những 240 trường đại học có sự hợp tác với UTS trên 40 đất nước.

Sẵn sàng để đạt được mục tiêu của mình?