Đăng ký

Nắm bắt yếu tố để thành công.

Đừng chỉ đặt mục tiêu là vào được UTS. Hãy chinh phục bằng cử nhân UTS của bạn, chuẩn bị sẵn sàng các kỹ năng và sự tự tin để mọi người xung quanh phải chú ý.

Điểm đến – UTS

Hãy bắt đầu hành trình UTS của bạn với UTS:Insearch và bạn không chỉ có được sự trang bị tốt nhất có thể cho những gì phía trước, bạn cũng có thể đạt được sự tự tin và các kỹ năng để thành công.

Tất cả sác sinh viên UTS:Insearch đều được trang bị với một sự kết hợp giữa việc liên tục hỗ trợ học thuật, sĩ số lớp học nhỏ và phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn, được soạn thảo để mang đến cho bạn các yếu tố thành công tại UTS.

Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu năm đầu tiên của chương trình cử nhân tại UTS:Insearch và sau đó chuyển tiếp thẳng vào năm thứ hai tại UTS*.

Hỗ trợ Lớn. Sĩ số Nhỏ 

Chúng tôi muốn bạn thành công khi học tập tại Australia, không chỉ về mặt học thuật, nhưng về cả mặt xã hội và sự nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng tôi soạn thảo một loạt các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đặc biệt của các sinh viên quốc tế. Nếu tận dụng các buổi hội thảo bổ sung kỹ năng học tập, buổi học một-kèm-một, và được tư vấn bởi đội ngũ cố vấn học thuật sẽ giúp bạn trở thành một sinh viên học tập hiệu quả hơn và tự tin hơn. Ngoài ra các lớp học của chúng có sĩ số nhỏ – với không quá 18 sinh viên trong một lớp, cho bạn nhiều trải nghiệm học tập cá nhân hơn.

Được nhắc đến. Thường xuyên.

Không có gì bí mật nữa khi bạn vào UTS học vì bạn đã được nhắc đến rồi (một cách tốt). Các sinh viên UTS:Insearch thường có lợi thế. Vì sao? Vì chúng tôi không chỉ dạy bạn các môn học trong khóa học, chúng tôi còn tập trung vào các kỹ năng học tập lâu dài để bạn có thể phát triển và đáp ứng những thử thách và cơ hội. Không chỉ hôm nay mà cho cả tương lai.

Năm hai

Hầu hết các chương trình cao đẳng liên thông của chúng tôi có thể giúp bạn vào thẳng năm 2 tại UTS

Số 1

Chúng tôi là nhà cung cấp chương trình Anh Ngữ Học Thuật hàng đầu

90%

Các sinh viên tốt nghiệp chương trình cao đẳng của chúng tôi có thể vào năm hai cử nhân tại UTS

Các khoá học của chúng tôi

Cao Đẳng Liên Thông: Bắt đầu năm đầu của chương trình cử nhân tại UTS Insearch (với bằng cao đẳng), và sau đó tùy thuộc vào khóa học bạn chọn, chuyển tiếp vào năm thứ hai tại UTS*.

Chương Trình Dự Bị Đại học UTS: Thiết kế cho các sinh viên quốc tế đã hoàn tất chương trình lớp 11 và cần trang bị cho việc học tập tại chương trình đại học tại Australia.

Anh Ngữ Học Thuật: Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp chương trình Anh ngữ hàng đầu tại Australia và cung cấp một trong những giáo án cao cấp nhất trên thị trường.

*Dựa vào việc hoàn tất thành công chương trình cao đẳng liên thông của bạn

Tọa lạc bên cạnh UTS.

UTS Insearch được đặt ở trung tâm thành phố Sydney và cũng ở sát cạnh UTS. Các sinh viên của chúng tôi được truy cập vào cơ sở vật chất của UTS, như là thư viện hiện đại bậc nhất, các phòng máy tính, các không gian học tập và hơn 100 câu lạc bộ sinh viên.

Sẵn sàng để đạt được mục tiêu của mình?